Budowa instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych na terenie Gminy Ślesin w ramach konkursu: Oś priorytetowa 3 Energia Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Informacja dotycząca podpisywania umów

INFORMACJA

 

Szanowni Państwo!

Od dnia 03.08.2017 roku będą podpisywane umowy z Państwem odnośnie projektu parasolowego. Pracownik urzędu będzie dzwonił do Państwa w celu umówienia dnia i godziny podpisania umowy oraz niezbędnych oświadczeń. Umowy będą podpisywane w godzinach popołudniowych w siedzibie urzędu tj. ul. Napoleona (dawny OSIR). Do podpisania umowy niezbędne będą:

  • Dowód osobisty (wszystkich właścicieli),
  • Dokument potwierdzający własność nieruchomości (akt własności, nr księgi wieczystej),
  • Wypełnione oświadczenie o pomocy de minimis w trzech egzemplarzach (dotyczy tylko właścicieli tych działek, na których jest zarejestrowana działalność gospodarcza).

W związku z tym, iż zainteresowanie projektem jest ogromne jeszcze raz zwracam się z prośbą o zapoznanie się ze wszystkimi dokumentami tj. umowami i oświadczeniami, by usprawnić podpisywanie dokumentów. Wszystkie dokumenty są dostępne na stronie internetowej w zakładce: Dokumenty.

 

Z wyrazami szacunku

Burmistrz Miasta i Gminy

Mariusz Zaborowski

Dane kontaktowe

Referat Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

 Jacek Sobiegraj

  (63) 270-40-11 wew. 40

 jacek.sobiegraj@slesin.pl


Stanowisko ds. Przygotowania i Realizacji Inwestycji

 Paweł Jaskulski

  (63) 270-40-11 wew. 33

 pawel.jaskulski@slesin.pl

Projekt i wykonanie: