Budowa instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych na terenie Gminy Ślesin w ramach konkursu: Oś priorytetowa 3 Energia Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Informacja dotycząca spotkania z uczestnikami projektu

 INFORMACJA

 

Szanowni Państwo!

Informuję, iż w dniu 13.09.2017 roku o godzinie 18:00 na sali gimnastycznej
Gimnazjum w Ślesinie odbędzie się spotkanie informacyjne z uczestnikami projektu parasolowego. Serdecznie Państwa zapraszam.

 

Z wyrazami szacunku

Burmistrz Miasta i Gminy

Mariusz Zaborowski

 

Dane kontaktowe

Referat Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

 Jacek Sobiegraj

  (63) 270-40-11 wew. 40

 jacek.sobiegraj@slesin.pl


Stanowisko ds. Przygotowania i Realizacji Inwestycji

 Paweł Jaskulski

  (63) 270-40-11 wew. 33

 pawel.jaskulski@slesin.pl

Projekt i wykonanie: