Budowa instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych na terenie Gminy Ślesin w ramach konkursu: Oś priorytetowa 3 Energia Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

UWAGA - Ważne Informacje dla uczestników projektu

 

Szanowni Państwo!

Na stronie internetowej zostały zamieszczone dokumenty związane z moim zarządzeniem dotyczącym regulaminu projektu parasolowego, umowy między Państwem a Gminą, umowy użyczenia oraz deklaracji. Dokumenty są dostępne w zakładce dokumenty. Proszę o zapoznanie się z umowami, gdyż w najbliższym czasie będą Państwo zapraszani do ich podpisania.

Jednocześnie informuję, że w dniu 19.07.2017 roku komisja przetargowa dokonała otwarcia ofert dotyczących wyłonienia Wykonawcy projektów technicznych, studium wykonalności oraz wniosku dla zadania pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych na terenie Gminy Ślesin w ramach konkursu: : Oś priorytetowa 3 Energia Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Na dzień otwarcia najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

NUWARRO Sp. z o. o.

62-530 Kazimierz Biskupi

Posada, ul. Reymonta 23

Zgodnie z zapisami SIWZ firma, która wygra przetarg ma czas do 11.08.2017 roku na wizytacje i sporządzenie projektów technicznych.

 

Z wyrazami szacunku

Burmistrz Miasta i Gminy

Mariusz Zaborowski

 

 

Dane kontaktowe

Referat Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

 Jacek Sobiegraj

  (63) 270-40-11 wew. 40

 jacek.sobiegraj@slesin.pl


Stanowisko ds. Przygotowania i Realizacji Inwestycji

 Paweł Jaskulski

  (63) 270-40-11 wew. 33

 pawel.jaskulski@slesin.pl

Projekt i wykonanie: