Budowa instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych na terenie Gminy Ślesin w ramach konkursu: Oś priorytetowa 3 Energia Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

OGŁOSZENIE - komunikat dla mieszkańców!

Zmianie uległo miejsce spotkania informacyjnego dla mieszkańców Gminy.
Spotkanie odbędzie dnia 04.07.2017 o godzinie 16:30 w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury 
a nie na Sali konferencyjnej Urzędu.


Odnośnik do wcześniej podanej informacji: OGŁOSZENIE - komunikat dla mieszkańców !

Dane kontaktowe

Referat Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

 Jacek Sobiegraj

  (63) 270-40-11 wew. 40

 jacek.sobiegraj@slesin.pl


Stanowisko ds. Przygotowania i Realizacji Inwestycji

 Paweł Jaskulski

  (63) 270-40-11 wew. 33

 pawel.jaskulski@slesin.pl

Projekt i wykonanie: